Hechos 1:9| NVI - Obedira 2024-04-16 23:41:16 / UTC