Hechos 1:9| NVI - Obedira 2023-04-02 12:26:21 / UTC